Foxit PDF Editor Pro v12.1.1 福昕高级PDF软件直装版-星谕软件

A星测评-PDF编辑器   (最新版改名 Foxit PDF Editor Pro )河蟹60年无限制试用版本,此版本基于官方多国语言企业 ISO 安装包解压制作,已经集成 Xanax 的补丁及最新 fix 注册表,安装完毕直接试用到 2073 年,无需额外打补丁及导入注册表,直接安装即可激活河蟹成功,这就是所谓的直装正式版本,屏蔽福昕高级PDF编辑器崩溃程序 SendCrash.exe 及福昕高级PDF编辑器激活程序 Activation.exe等等服务,需要注意的是在安装过程轻关闭掉你电脑上面的所有的杀毒软件,不然很有可能安装失败或者安装成功激活失败。福昕高级PDF编辑器 Foxit PhantomPDF由星谕软件YPOJIE.COM!精选收集互联网资源并整理相关Patch Crack KeyGen独家发布。

Foxit PhantomPDF,福昕高级PDF编辑器 v9.2.0 河蟹60年无功能限制试用版本

是一款处理PDF文档的工具,PDF创建、修改、转换以及安全。它可以直接对PDF文档进行编辑、修改,而无需事先将PDF文档转化为Word等格式文件,其文本编辑工具可以利用OCR自动识别文本框并允许用户在文本框中进行段落编辑。福昕风腾PDF电子文档处理套件企业版在标准版的功能上进行延伸和拓展,提供发起共享审阅、高级编辑、安全和文件压缩功能,是企业必备的一套完整的PDF解决方案。标准版功能齐全,包括阅读、创建、编辑、注释、安全、文档签名等功能。

Foxit PhantomPDF

福昕高级PDF编辑器 满足企业的强大需求,福昕风腾PDF电子文档处理套件企业版提供了一套专业、安全、实用的功能丰富的解决方案,满足企业必不可少的需求。其主要功能有,高级的编辑和页面管理功能,可轻松创建和修改PDF文档;签署文档;高压缩创建PDF文档;扫描及OCR(光学字符识别)功能;拥有高端的安全工具保护文档,如IRM安全和密文等;集成桌面PDF索引功能至微软Windows搜索;协作和共享PDF文档;创建和填写表单功能;转换和导出功能。

版本说明

基于官方多国语言企业 ISO 安装包解压制作;

已经集成 Xanax 的补丁及最新 fix 注册表,安装完毕直接试用到 2073 年;

无需额外打补丁及导入注册表,已经提前使用 msi 及文件直接应用;

屏蔽崩溃程序 SendCrash.exe 及激活程序 Activation.exe;

完整无删减,包含官方全部功能和语言文件,并大幅度减少安装包体积;

“帮助-关于福昕高级PDF编辑器”里会显示“试用用户到2073年”,这个不影响的使用;

下载地址(版权原因,不在提供

星谕软件网站发布很多开源免费PDF软件:https://www.ypojie.com/pc/pdf

软件官方网站:https://www.foxitsoftware.cn/pdf-editor/

软件官方网站:https://www.foxit.com/

城通网盘(此盘不建议使用):https://url95.ctfile.com/d/22064395-49521761-51b903?p=YPOJIE (访问密码: YPOJIE)

Foxit PDF Editor Pro 12.0.0.12394
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/12.0.0/FoxitPDFEditor120_L10N_Setup_Website.exe
https://cdn09.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/12.0.0/FoxitPDFEditor120_L10N_Setup_Website.msi

Foxit PhantomPDF Business 10.1.8.37795
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.1.8/FoxitPhantomPDF1018_L10N_Setup.exe
https://cdn09.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.1.8/FoxitPhantomPDF1018_L10N_Setup.exe

Foxit PDF Editor Pro 11.2.1.53537
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.2.1/FoxitPDFEditor1121_L10N_Setup_Website.exe
https://cdn09.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.2.1/FoxitPDFEditor1121_L10N_Setup_Website.exe
https://cdn09.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.2.1/FoxitPDFEditor1121_L10N_Setup_Website.MSI

Foxit PhantomPDF Business 10.1.6.37749
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.1.6/FoxitPhantomPDF1016_L10N_Setup.exe

Foxit PDF Editor Pro 11.1.0.52543
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.1.0/FoxitPDFEditor111_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PDF Editor 11.0.1.49938
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.0.1/FoxitPDFEditor1101_L10N_Setup_Website.exe
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.0.1/FoxitPDFEditor1101_L10N_Setup_Website.msi

Foxit PhantomPDF Business 11.0.0.49893
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/11.0.0/FoxitPDFEditor110_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PhantomPDF Business 10.1.0.37527
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.1.0/FoxitPhantomPDF101_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PhantomPDF Business 10.0.1.35811
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N
https://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.0.1/FoxitPhantomPDF1001_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PhantomPDF Business v10.0.0.35798
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N

http://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/10.0/3944C0ADCC878224B13B138F985EC3D7/FoxitPhantomPDF100_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PhantomPDF Business v9.7.2.29539
https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-PhantomPDF-Business&platform=Windows&package_type=exe&language=L10N

http://cdn01.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/9.7.2/CB9DA45B92AF940B484C3A156656F764/FoxitPhantomPDF972_L10N_Setup_Website.exe

Foxit PhantomPDF Business v9.7.1.29511
http://cdn06.foxitsoftware.com/product/phantomPDF/desktop/win/9.7.1/95744394D250887A631594EEDF699D34/FoxitPhantomPDF971_L10N_Setup_Website.exe

<div class=\"

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
相关推荐
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容